e-Kadry i płace

Elastyczny czas pracy uchwalony 2013-06-23


Sejm głosami koalicji rządzącej uchwalił nowelizację Kodeksu pracy i zmianę ustawy o związkach zawodowych. Tym samym okres rozliczeniowy został wydłużony do 12 miesięcy i wprowadzono ruchomy czas pracy.

Posłowie PO i PSL odrzucili wniosek opozycji o odrzucenie nowelizacji oraz poprawkę PiS skracającą okres rozliczeniowy do 6 miesięcy. Nowelizacja daje możliwość, po konsultacji ze związkami zawodowymi lub przedstawicielami załogi wydłużenia do 1 roku okresu rozliczeniowego oraz reguluje zasady ruchomego i przerywanego czasu pracy.

Zmiany gwarantują pracownikowi otrzymanie minimalnego wynagrodzenia za pracę także w miesiącach, w których, ze względu na rozkład czasu pracy, nie miał obowiązku wykonywania pracy.

Zmiany mają umożliwić przedsiębiorcom elastyczne reagowanie na zmieniającą się koniunkturę gospodarczą oraz pomóc zachować miejsca pracy.

Źródło: IAR