e-Kadry i płace

Upał nadkłada na pracodawcę dodatkowe obowiązki 2013-06-23


Nadchodzi lato, więc pracodawcy muszą pamiętać o dodatkowych obowiązkach ciążących na nich podczas takich warunków atmosferycznych. Mają oni obowiązek chronić swoich pracowników, ponieważ praca w wysokich temperaturach może doprowadzić do odwodnienia organizmu, a nawet do udaru cieplnego.

Rzeczniczka Państwowej Inspekcji Pracy Danuta Rutkowska wyjaśnia, że zatrudnieni muszą mieć dostarczane bezpłatne zimne napoje w ilości zaspokajającej ich potrzeby. Pracodawca musi tez zadbać o to, by okna zabezpieczone były na przykład roletami a także utrzymywać w czystości i sprawności urządzenia klimatyzacyjne. Takie niekonserwowane urządzenia mogą stać się siedliskiem bakterii o nazwie legionella, która może wywoływać ostre zapalenie płuc.

Należy pamiętać, że klimatyzacja nie może też powodować przeciągów ani wyziębienia pomieszczeń a strumień powietrza nie może być skierowany bezpośrednio na stanowisko pracy.

Źródło: IAR