e-Kadry i płace

Szansa dla Polaków na pracę w ONZ 2013-06-23


Rusza nabór do pracy w ONZ dla młodych absolwentów z państw niedoreprezentowanych w ONZ, w tym z Polski. W Organizacji Narodów Zjednoczonych pracuje zaledwie 71 Polaków, czyli ponad dwa razy mniej niż Szwedów i sześć razy mniej niż Hiszpanów.

ONZ zatrudnia około 40 tys. tzw. cywilnych pracowników. Liczba pracujących tam Polaków jest niewielka np. w porównaniu ze Szwecją, która płaci do budżetu ONZ składkę tylko nieznacznie wyższą niż Polska. Ale ma w ONZ aż 154 pracowników. Hiszpanów jest 423, a Niemców - 530.

Szansą na zwiększenia udziału Polaków w personelu ONZ jest rekrutacja do pracy w ramach programu „Young Professional Programme” dla młodych, ambitnych absolwentów studiów, którzy nie mają więcej niż 32 lata i pochodzą z krajów „niedoreprezentowanych” w ONZ.

Warunkiem uczestnictwa jest oprócz młodego wieku także ukończenie studiów na kierunkach związanych z administracją, finansami, informacją publiczną, prawem i statystyką. Kandydaci, którzy zdadzą egzamin, mogą liczyć najpierw na dwuletni kontrakt, a następnie na umowę zawieraną na czas nieokreślony w sekretariacie ONZ w Nowym Jorku, w jednym z wielu biur ONZ na całym świecie (m.in. w Genewie, Wiedniu czy Hadze) lub na prowadzonych przez ONZ misjach. Już na początku procesu rekrutacji kandydaci muszą sprecyzować, czy z jakiś powodów nie odpowiada im praca w terenie, na misjach.

Zarobki dla świeżo zatrudnionych absolwentów na najniższym szczeblu urzędniczej hierarchii ONZ wynoszą od 75 tys. do ponad 120 tys. dolarów rocznie, nie licząc rozmaitych dodatków, ulg i bonusów.

Od 3 czerwca do 1sierpnia przyjmowane są podania osób ubiegających się o pracę w administracji, finansach i informacji publicznej, a w dniach 8 lipca - 5 września podania dotyczące spraw prawnych i statystyki.

Źródło: PAP