e-Kadry i płace

Urzędy pracy w krajach UE powinny wzmocnić współdziałanie 2013-06-23


Komisja Europejska zaproponowała wzmocnienie współpracy urzędów pracy w krajach UE, tak aby skuteczniej walczyć z bezrobociem. Wyznaczeni przez państwa eksperci mieliby wymieniać się informacjami dotyczącymi sposobów działania urzędów pracy.

Unijny komisarz ds. zatrudnienia Laszlo Andor, poinformował, że bezrobocie w Unii Europejskiej jest rekordowe, a jednocześnie jest 1,7 mln wolnych miejsc pracy.

Andor powiedział, że „ważnym zadaniem publicznych służb zatrudnienia jest pomoc 26 milionom bezrobotnych Europejczyków w znalezieniu pracy. (...) To z pewnością ta dziedzina, w której lepsza koordynacja pomiędzy publicznymi służbami zatrudnienia powinna przynieść korzyści zarówno dla poszukujących pracy, jak dla i pracodawców”.

Państwa UE wyznaczałyby po jednym ekspercie wysokiego szczebla i jego zastępcy, którzy będą zasiadać w „radzie sieci publicznych służb zatrudnienia”. Już od 1997 roku istnieje podobna grupa ekspertów europejskich publicznych służb zatrudnienia, która jednak ma nieformalny charakter. Jeśli propozycję KE zaakceptują kraje Unii i Parlament Europejski, zostanie ona wdrożona w 2014 roku.

Źródło: PAP