e-Kadry i płace

Spadek bezrobocia w maju 2013-06-09


Stopa bezrobocia w maju ponownie spadła. Spadek liczby bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wyniósł ponad 78 tysięcy. Stopa bezrobocia wynosi obecnie 13,5 proc.

W maju liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy zmniejszyła się o ponad 78 tys. To aż o 20 tys. więcej niż przed rokiem. Stopa bezrobocia wyniosła 13,5 proc. wobec 14% w kwietniu.

W urzędach pracy w końcu maja zarejestrowanych było 2 177,5 tys. osób bezrobotnych. Sytuacja poprawiła się we wszystkich województwach. Najsilniejszą poprawę odnotowano w województwie opolskim (o 5,2%, czyli 2,9 tys. osób), warmińsko-mazurskim (o 4,6%, czyli o 5,4 tys. osób), zachodniopomorskim (o 4,6%, czyli o 5,2 tys. osób) i lubuskim (o 4,4%, czyli o 2,8 tys. osób).

Maj jest trzecim miesiącem tego roku, w którym odnotowano spadek liczby osób bezrobotnych. Z miesiąca na miesiąc tempo spadku jest większe. Na uwagę zasługuje również fakt, że tempo spadku w maju br., po raz pierwszy było silniejsze od odnotowanego w analogicznym okresie ub. roku, wówczas to bowiem liczba bezrobotnych spadła o 2,8% (o 58,7 tys. osób). Oznacza to, że spadek w maju br. był o prawie 20 tys. wyższy niż przed rokiem.

Źródło: IAR