e-Kadry i płace

Raport dot. efektywności urzędów pracy 2013-06-09


Z raportu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej wynika, że efektywność programów wsparcia bezrobotnych prowadzonych przez urzędy pracy wzrosła w 2012 roku do 61 proc. W 2011 r. było to 56 proc.

Wsparciem z urzędów pracy objęto w 2012 roku 428 tys. bezrobotnych. Tyle osób wzięło udział w programach aktywizacji zawodowej. W porównaniu do 2011 roku liczba osób, które wzięły w nich udział, wzrosła o 42 proc. Najbardziej popularnymi formami aktywizacji były staże i szkolenia. Wzięło w nich udział w sumie ponad 250 tys. osób bezrobotnych.

W porównaniu z 2011 r., w 2012 r. wzrosła również liczba osób zatrudnionych po wzięciu udziału w programie zatrudnieniowym - o 9,3 proc.

Najlepiej radziły sobie urzędy pracy w Wielkopolsce. Średnia efektywność w tym województwie wyniosła 70 proc. Wśród najlepszych województw znalazły się także: podlaskie - z wynikiem 66 proc., dolnośląskie - 65 proc., lubelskie - 64 proc.

Źródło: PAP