e-Kadry i płace

Wynagrodzenia nie są wypłacane na czas 2013-06-09


Z kontroli przeprowadzonych przez Państwową Inspekcję Pracy wynika, że problem z wypłacaniem wynagrodzeń czyli niewypłacanie lub nieterminowa wypłata wynagrodzeń to wciąż ogromny problem.

Tylko w ubiegłym roku nieprawidłowości stwierdzono u blisko 3 tysięcy skontrolowanych pracodawców. PIP wyjaśnia, że nieprzestrzeganie przepisów występuje we wszystkich grupach pracodawców, bez względu na rodzaj prowadzonej działalności. Najczęściej jednak w budownictwie i przetwórstwie przemysłowym.

Inspektorzy pracy wskazują na nieznajomość przepisów i błędy w ich interpretacji, błędy w obliczeniach wysokości wynagrodzenia i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy. Wielu pracodawców kredytuje też prowadzoną działalność gospodarczą kosztem pracowników.

Inspektorzy pracy nałożyli w ubiegłym roku na niepłacących pracodawców 5683 mandaty, na łączną kwotę 7 milionów 200 tysięcy złotych.

Źródło: IAR