e-Kadry i płace

Młodzi Europejczycy bez pracy 2013-06-09


Z danych Eurostatu wynika, że bezrobocie wśród młodych ludzi w Europie osiągnęło rekordowy poziom. Ponad 5,5 mln, czyli co czwarty młody człowiek w Europie nie ma pracy.

Dane mówią o ludziach poniżej 25 roku życia. W tej grupie średnia bezrobocia w całej Unii znów nieco wzrosła i wynosi 23,5 procent; w krajach strefy euro 24,4 procent.

W najtrudniejszym położeniu są młodzi Hiszpanie; ponad połowa z nich (56,4%) nie ma pracy. Niewiele lepiej jest w Portugalii (42.5%) i we Włoszech (40%).

W Polsce bezrobocie wśród młodych jest nieco wyższe od unijnej średniej, wynosi 27,6 procent.

Źródło: IAR