e-Kadry i płace

Problematyczny wzrost płacy minimalnej 2013-05-26


W przyszłym roku płaca minimalna powinna wzrosnąć, zgodnie z obowiązującą obecnie ustawą, do 1688 zł, czyli o 88 zł. Wyższy wzrost najniższego wynagrodzenia zwiększyłby bezrobocie i zatrudnienie w szarej strefie.

Jeremi Mordasewicz, doradca zarządu Konfederacji Lewiatan uważa, że przy takiej podwyżce płaca minimalna będzie i tak rosła szybciej niż płaca przeciętna. Szybsze podnoszenie najniższego wynagrodzenia groziłoby wzrostem bezrobocia osób o niskich kwalifikacjach zawodowych w biedniejszych regionach. Nie miałoby znaczenia w dużych miastach i największych firmach, ale w małych przedsiębiorstwach i regionach słabych gospodarczo skłoniłoby pracodawców do zwalniania pracowników o niskich kwalifikacjach.

Czesi i Słowacy, obawiając się wzrostu bezrobocia, utrzymują płace minimalną na niższym poziomie niż w Polsce.

Źródło: Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan