e-Kadry i płace

Reforma urzędów pracy 2013-05-26


Minister pracy Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował, że reforma urzędów pracy, przygotowywana przez MPiPS, zakłada m.in. współpracę ośrodków pomocy społecznej z urzędami pracy oraz oddzielenie ubezpieczenia zdrowotnego od statusu bezrobotnego.

Reforma urzędów pracy zakłada profilowanie osób i kierunkowanie ich bardzo precyzyjnie do doradców zawodowych. Zakłada również połączenie ośrodków pomocy społecznej z urzędami pracy, by aktywizować tę grupę, która jest długotrwale bezrobotna.

W reformie podjęty będzie też temat ubezpieczenia zdrowotnego. - Tutaj jesteśmy na finale rozmów z ministrem zdrowia, by oddzielić ubezpieczenie zdrowotne od statusu bezrobotnego, nie utrudniając dostępu do ubezpieczenia zdrowotnego, bo to prawo ma każdy i ono wynika z konstytucji - podkreślił minister pracy.

Ministerstwo pracy w połowie lutego informowało, że do konsultacji społecznych skierowano projekt zmian w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, którego celem ma być wzrost skuteczności urzędów pracy. Proponowane zmiany zakładają m.in., że urzędy pracy, które lepiej znają lokalne uwarunkowania, będą miały większą swobodę działania, a jednocześnie staną się bardziej aktywne w pozyskiwaniu ofert pracy od pracodawców.

Projekt przewiduje monitorowanie i promowanie efektywności działań urzędów pracy, aby nagradzać te urzędy i te rozwiązania, które najskuteczniej wprowadzają bezrobotnych na rynek pracy.

Jednocześnie przewidziano profilowanie rodzajów pomocy w zależności od indywidualnych potrzeb osób bezrobotnych według trzech kategorii: bezrobotni aktywni, bezrobotni wymagający wsparcia oraz bezrobotni oddaleni od rynku pracy.

Źródło: PAP