e-Kadry i płace

Sejm odrzucił projekt Narodowego Programu Zatrudnienia 2013-05-26


Celem projektu przygotowanego przez posłów PiS było utworzenie w ciągu najbliższych 10 lat 1,2 mln miejsc pracy. Z rozwiązań skorzystać mieli ludzie do 35. roku życia, którzy znajdują się w grupie objętej największym bezrobociem.

Przedsiębiorcy mieli mieć m.in. możliwość odliczenia od podstawy opodatkowania kosztów utworzenia nowego miejsca pracy, zwrot zapłaconego podatku osobom zatrudniającym absolwentów, obniżenie wysokości składek na ubezpieczenie społeczne dla pracowników, dotacje na tworzenie nowych miejsc pracy - m.in. refundację kosztów wyposażenia stanowiska pracy. Dla rodzin z dziećmi, w których dochód na członka rodziny nie przekracza połowy pensji minimalnej, PiS chciał zapewnić pomoc finansową, a młodzieży z biednych regionów stypendia edukacyjne, jeżeli dochód na członka rodziny nie przekracza 40 proc. pensji minimalnej.

Za odrzuceniem głosowali wszyscy posłowie PO i 28 polityków innych partii, pomysł poparło 208 posłów.

Wiceminister pracy Jacek Męcina wyjaśnił, że projekt PiS uderza w kieszenie przedsiębiorców. Oznacza wzrost kosztów pracy o 2,5 proc., a to przekłada się na wyższe bezrobocie i bardzo niebezpieczne skutki dla gospodarki. W projekcie znalazły się preferencje, ulgi, zwolnienia, które oznaczają mniejsze wpływy budżetowe, ale co najważniejsze oznaczają mniejsze wpływy do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Źródło: gazetapraca.pl