e-Kadry i płace

System Otwartych Funduszy Emerytalnych wymaga zmian 2013-05-26


Grono ekspertów uważa, że system Otwartych Funduszy Emerytalnych wymaga zmian. Głównie chodzi o poprawę bezpieczeństwa przyszłych emerytur. Trwają prace nad przeglądem systemu emerytalnego, który powstaje w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej.

Profesor Dariusz Rosati uważa, że ważny jest też wpływ OFE na finanse państwa i na rynek kapitałowy. Ekonomista zaznaczył w rozmowie z Informacyjną Agencją Radiową, że główne kierunki zmian powinny polegać na obniżeniu kosztów funkcjonowania OFE. Podkreślił, że po 12 latach istnienia, pobierane przez Fundusze opłaty powinny być zdecydowanie niższe niż obecnie.

Konieczne jest również jak najpilniejsze rozstrzygnięcie kto i jak będzie wypłacał emerytury od przyszłego roku. Rosati wyjaśnia, że ZUS z pewnością ma infrastrukturę niezbędną do tego, by wypłacać te emerytury. Alternatywą jest stworzenie zakładów emerytalnych. Wadą takiego rozwiązania jest tworzenie nowego bytu, ale zaletą - skupienie się tych instytucji wyłącznie na obsłudze emerytur. Teoretycznie emerytury mogłyby być wypłacane przez same OFE. Wówczas jednak potrzebna byłaby zmiana prawa, dostosowanie przepisów zapewniających bezpieczeństwo emerytur do tego rozwiązania.

OFE istnieją od 1999 roku, kiedy to wprowadzona została reforma emerytalna. Początkowo do II Filara ubezpieczeń społecznych czyli do OFE odprowadzane było 7,3 procent naszej składki na przyszłe emerytury. W 2011 roku składka do OFE została zmniejszona do 2,3 procent a pozostała jej część trafiła na specjalne subkonta w ZUS-ie i była waloryzowana o wskaźnik wzrostu gospodarczego z ostatnich pięciu lat i wysokość inflacji. Obecnie do OFE odprowadzane jest 2,8 procent podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalne.

Źródło: IAR