e-Kadry i płace

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie systemów emerytalnych 2013-05-26


Parlament Europejski wezwał państwa członkowskie do skutecznej ochrony systemów emerytalnych. Rezolucja zaleca przyjęcie strategii maksymalnej gwarancji wypłat na możliwie najwyższym poziomie.

Parlament Europejski zaapelował do państw członkowskich o zreformowanie systemów emerytalnych. Zdaniem posłów, niestabilność zarówno prywatnych, jak i państwowych systemów, powinna skłonić państwa do szukania najlepszych rozwiązań. PE uważa, że konieczna jest koordynacja na płaszczyźnie unijnej.

Rezolucja stwierdza, że publiczne systemy emerytalne pierwszego filaru powinny pozostać najważniejszym źródłem dochodów emerytów. Nie zwalnia to jednak rządów od rozwijania i wspierania pozostałych filarów świadczeń.

Źródło: IAR