e-Kadry i płace

Szwajcaria utrzyma ograniczenia w dostępie do rynku pracy 2013-05-12


Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej poinformowało, że Szwajcaria utrzyma do maja 2014 r. ograniczenia w dostępie do rynku pracy dla obywateli państw unijnych, w tym Polski.

Z informacji Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej wynika, że decyzja Szwajcarii o utrzymaniu ograniczeń w dostępie do rynku pracy dotyczy w sumie 25 krajów Unii Europejskiej: ośmiu państw, które przystąpiły do UE w 2004 r., w tym Polski, piętnastu państw, które należały do UE już przed 2004 r., a także Malty i Cypru.

Ograniczenia dla państw, które przystąpiły do UE w 2004 r., w tym dla Polski, będą polegać na utrzymaniu limitu zezwoleń na pobyt długoterminowy (typ B, od roku do 5 lat) - limit ten wyniesie łącznie 2 tys. 180 zezwoleń i - jak podało MPiPS - będzie obowiązywał do końca maja 2014 r. Taki sam limit obowiązywał przez ostatni rok.

Natomiast limit przewidziany dla piętnastu państw, które należały do UE już przed 2004 r. oraz dla Malty i Cypru wynosi 53 tys. 700 zezwoleń.

Według analizy polskiego MG, sytuacja na rynku pracy w Szwajcarii jest na tle innych państw europejskich korzystna, bezrobocie kształtuje się w granicach 3,3-3,8 proc., chociaż w Szwajcarii poziom ten jest uważany za wysoki.

Źródło: PAP