e-Kadry i płace

Irlandczycy wyjeżdżają w poszukiwaniu pracy 2013-05-12


Zrzeszająca organizacje młodzieżowe Krajowa Rada Młodzieży Irlandii poinformowała, że około 300 tys. Irlandczyków wyemigrowało z kraju w ostatnich czterech latach. Głównym powodem wyjazdów jest poszukiwanie lepszej pracy.

Wśród 300 tys. emigrantów 40 proc. to osoby w wieku od 15 do 24 lat. Krajowa Rada Młodzieży (National Youth Council) wyjaśnia, że decydując się na wyjazd, Irlandczycy przede wszystkim emigrują za pracą, uznając, że w Irlandii mają ograniczone szanse na zatrudnienie.

Emigrację z kraju rozważa obecnie aż połowa młodych osób w przedziale wiekowym 18-24 lata, 40 proc. osób w przedziale 25-34 lata oraz ponad jedna czwarta osób przedziale 35-54 lata.

Krajowa Rada Młodzieży, reprezentująca ponad 50 irlandzkich organizacji młodzieżowych, już od pewnego czasu apeluje do rządu w Dublinie, by opracował strategię, która zachęci obywateli do pozostania w kraju, oraz mianowania ministra odpowiedzialnego wyłącznie za sprawy migracji oraz kontakty z Irlandczykami za granicą.

Źródło: PAP