e-Kadry i płace

Bezrobocie w marcu 2013-04-28


Główny Urząd Statystyczny poinformował, że w marcu 2013 r. w porównaniu do lutego odnotowano nieznaczny spadek liczby bezrobotnych i stopy bezrobocia.

Natomiast w stosunku do analogicznego okresu ub. roku zaobserwowano wzrost zarówno liczby bezrobotnych (do 2314,5 tys.), jak i stopy bezrobocia, która wzrosła o 1,0 pkt procentowy i wyniosła 14,3%.

Mniejsza niż przed miesiącem, ale większa niż przed rokiem była liczba bezrobotnych nowo zarejestrowanych. Więcej osób niż w lutym br. i marcu 2012 r. wyrejestrowano z urzędów pracy. W końcu marca 2013 r. do urzędów pracy zgłoszono mniej ofert pracy niż w lutym 2013 r. i marcu 2012 r.

Źródło: GUS