e-Kadry i płace

Rośnie popularność E-ZUS 2013-04-28


Platforma Usług Elektronicznych ZUS, czyli E-ZUS szybko zdobywa kolejnych odbiorców swoich usług. W marcu zarejestrował się 100-tysięczny użytkownik. W ciągu niecałych dwóch miesięcy przybyło niemal 30 tys. nowych klientów PUE.

Dynamiczny wzrost liczby użytkowników Platformy Usług Elektronicznych oznacza, że coraz więcej ubezpieczonych, świadczeniobiorców oraz płatników skraca drogę do ZUS-u i załatwia sprawy za pośrednictwem Internetu lub telefonu. Najliczniej reprezentowaną grupą użytkowników e-ZUS-u są płatnicy. Obecnie łączna liczba założonych przez nich kont na portalu PUE wynosi ponad 55 tys., z czego ponad 11 tys. zostało założonych od początku marca tego roku.

Własny profil na portalu PUE daje dostęp do indywidualnego konta w ZUS oraz szeregu e-usług oferowanych przez Zakład. Tożsamość, a co za tym idzie i profil, potwierdza się za pomocą podpisu kwalifikowanego ePUAP, certyfikowanego podpisu elektronicznego lub też osobiście u pracownika terenowej jednostki organizacyjnej ZUS-u.

Źródło: ZUS