e-Kadry i płace

Będzie łatwiej zatrudnić się w innym państwie UE 2013-04-28


Komisja Europejska chce pomóc obywatelom UE i ułatwi im znalezienie pracy w innym państwie członkowskim. KE proponuje m.in. stworzenie krajowych punktów informacji i porad, aby wszyscy zainteresowani pracą za granicą oraz pracodawcy, którzy chcą zatrudnić obywateli innych państw UE, orientowali się w przepisach prawa.

Według KE pracodawcy w Unii Europejskiej, zarówno publiczni jak i prywatni, nie znają unijnych przepisów dotyczących podejmowania pracy w innym kraju UE. To główna przyczyna dyskryminacji pracowników ze względu na przynależność państwową. Z drugiej strony obywatele często nie wiedzą, do kogo w innym państwie członkowskim można się zwrócić w przypadku problemów związanych z pracą za granicą. KE chce to zmienić.

Propozycja KE zakłada stworzenia krajowych punktów kontaktowych udzielających informacji, pomocy i porad, by pracownicy migrujący w obrębie UE, a także pracodawcy lepiej orientowali się w przepisach prawa. Proponowane rozwiązania zakładają również umożliwienie związkom zawodowym, organizacjom pozarządowym i innym organizacjom wszczynania w imieniu pracowników postępowań administracyjnych lub sądowych w sprawach dotyczących dyskryminacji.

Źródło: PAP