e-Kadry i płace

Uwaga na oszustów podszywających się pod inspekcję pracy 2013-04-14


Jeśli otrzymamy wezwanie od PIP, które wzywa do zapłaty 185 zł, możemy założyć, że to oszustwo. Nie chodzi bowiem o Państwową Inspekcję Pracy, tylko o organizację, która nazywa się Polska Organizacja Pracy i próbuje wyłudzić pieniądze od przedsiębiorców.

Do PIP dotarły sygnały, że instytucja podszywająca się pod nią wzywa przedsiębiorców do wpłaty 185 zł. W zamian obiecuje „certyfikat Polskiej Inspekcji Pracy, okazywany przy kontroli warunków pracy i zatrudnienia pracowników przeprowadzanej przez Inspektora Pracy Polskiej Inspekcji Pracy”.

Każdy, kto wpłaci żądaną kwotę, ma go otrzymać w ciągu 30 dni. Problem w tym, że to zwykłe oszustwo. Państwowa Inspekcja Pracy - jedyny organ w Polsce zajmujący się badaniem warunków zatrudnienia i pracy - podkreśla z całą stanowczością, że „takich certyfikatów nie wydaje, ani też, tym bardziej, nie pobiera jakichkolwiek opłat z tego tytułu”.

PIP uczula, że wezwania do zapłaty wystawione przez Polską Inspekcję Pracy są dobrze podrobione. Widnieje na nich logo PIP oraz podpis inspektora pracy.

Źródło: gazetapraca.pl