e-Kadry i płace

W marcu bezrobocie spadło 2013-04-14


Stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła w marcu br. 14,3 proc. i w porównaniu do lutego br. spadła o 0,1 punktu procentowego. W analogicznym okresie ubiegłego roku odnotowano identyczny spadek natężenia bezrobocia - z poziomu 13,4 proc. do 13,3 proc.

W marcu br. spadek stopy bezrobocia odnotowano w czternastu województwach, przy czym zdecydowanie najsilniejszy (o 0,4 punktu) miał miejsce w województwie zachodniopomorskim. W województwie mazowieckim natężenie bezrobocia w porównaniu do poprzedniego miesiąca nie uległo zmianie, a w województwie opolskim wskaźnik bezrobocia wzrósł o 0,1 punktu. Najniższa stopa bezrobocia (na poziomie 10,7 proc.) wystąpiła w województwie wielkopolskim, najwyższa w województwie warmińsko-mazurskim (22,3 proc.).

Liczba bezrobotnych w końcu marca 2013 roku wyniosła 2 315,9 tys. osób (na podstawie meldunków nadesłanych przez wojewódzkie urzędy pracy) i w porównaniu do końca lutego 2013 roku spadła o 20,8 tys. osób (o 0,9 proc.). Dla porównania w analogicznym okresie ubiegłego roku (marzec 2012 – luty 2012) odnotowano spadek liczby bezrobotnych - o 26,3 tys. (o 1,2 proc.).

W dwóch województwach odnotowano wzrost liczby bezrobotnych, który wyniósł 0,2 proc. (0,5 tys. osób) w województwie mazowieckim i 0,6 proc. (0,3 tys. osób) w województwie opolskim.

Liczba wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej zgłoszonych przez pracodawców do urzędów pracy w marcu 2013 roku (na podstawie meldunków wojewódzkich urzędów pracy) wyniosła 87,4 tys. i w porównaniu do lutego 2013 roku wzrosła o 4,6 tys., czyli o 5,6 proc.

Źródło: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej