e-Kadry i płace

Praca stresuje nas coraz bardziej 2013-04-14


Praca może mieć bardzo zły wpływ na osobę ją wykonującą. Typowe skutki zgubnego wpływu niewłaściwego zajęcia to obniżenie samooceny, złe samopoczucie, a często i depresja.

Badania pokazują, że praca faktycznie jest jednym z głównych źródeł stresu. Z danych organizacji Mind, zajmującej się badaniem kondycji psychicznej Brytyjczyków, wynika, że nerwy z nią związane są głównym powodem depresji, załamania nerwowego i stanów lękowych. Uważało tak 61 proc. pytanych. Na dalszych miejscach znalazły się kolejno: samotność (59 proc. ankietowanych) i śmierć bliskiej osoby (55 proc.).

Stosunkowo częste jest też zjawisko pracy poniżej kwalifikacji. Na przykład w Stanach Zjednoczonych ponad 100 tys. woźnych ma dyplom wyższej uczelni, a około 16 tys. absolwentów pracuje jako parkingowi. Także w Polsce nie brakuje zbyt wysoko wykwalifikowanych pracowników.

Paweł Wierzbicki z firmy doradztwa personalnego Michael Page zwraca uwagę na niedawny przykład, kiedy na rynek trafiło bardzo wielu specjalistów ds. marketingu. Część z nich była zmuszona do wykonywania pracy poniżej swoich kwalifikacji, bo nie było pracy dla wszystkich marketingowców. Do tego co 9. bezrobotny w naszym kraju ma dyplom ukończenia studiów. Zdaniem ekspertów to skutek niedopasowania systemów kształcenia do potrzeb rynku.

Źródło: gazetapraca.pl