e-Kadry i płace

Polacy o sytuacji na rynku pracy 2013-04-14


Ostatni sondaż CBOS pokazuje, że 84 proc. Polaków źle ocenia sytuację na rynku pracy. Prawie połowa uważa, że w najbliższym roku sytuacja ta się pogorszy, a 40 proc. zatrudnionych obawia się utraty pracy.

Najczęściej narzekają renciści (92 proc.), osoby biorące udział w praktykach religijnych kilka razy w tygodniu (91 proc.), bezrobotni (90 proc.), badani w wieku od 55 do 64 lat (90 proc.), robotnicy niewykwalifikowani (90 proc.) oraz respondenci o miesięcznych dochodach na osobę nie wyższych niż 1000 zł (90 proc.).

27 proc. Polaków uważa, że w ich okolicy można znaleźć „jakieś” zajęcie. Ale 26 proc. z tej grupy zaznacza, że trudno o pracę dopasowaną do ich kompetencji. Jeśli już, to liczą na nią mieszkańcy województw: mazowieckiego, pomorskiego, śląskiego i dolnośląskiego. Na nic za to nie liczą już mieszkańcy warmińsko-mazurskiego, kujawsko-pomorskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego. Ich zdaniem znalezienie pracy w regionie jest bardzo trudne.

Statystycznie co czwarty Polak (26 proc.) uważa że nie ma możliwości znalezienia żadnej pracy w okolicy swojego zamieszkania.

Mimo krytyki rynku pracy ponad połowa Polaków (57 proc.) nie boi się utraty etatu. Co czwarta (24 proc.) osoba z tej grupy jest niemal pewna utrzymania swego miejsca pracy. O posady drży nieco mniej, bo 40 proc. pracowników. I tylko co ósmy z nich bardzo poważnie liczy się z możliwością utraty pracy. Ale warto zaznaczyć, że wobec poprzedniego roku poziom obaw związanych z możliwością utraty pracy wzrósł o 8 pkt. proc, a ponad to o 7 pkt zmniejszyła się liczba osób, które zagrożenie bezrobociem oceniają jako niewielkie lub zerowe.

Najspokojniejsi o swoje posady są przede wszystkim rolnicy (85 proc. z nich nie obawia się bezrobocia). 69 proc. przedstawicieli średniego personelu oraz techników nie obawia się o swoje posady. Zagrożenia nie czuli także ci, którzy określają swoją sytuację materialną jako dobrą (69 proc.).

Boją się natomiast głównie robotnicy niewykwalifikowani (49 proc. z nich), pracownicy usług oraz robotnicy wykwalifikowani (po 47 proc.). Obawy co do ciągłości zatrudnienia mają też ludzie młodzi - od 18. do 24. roku życia (44 proc.) oraz Polacy oceniający swoją sytuację materialną jako złą (46 proc.).

Badanie „Aktualne problemy i wydarzenia” przeprowadzono w dniach 7-13 marca 2013 r. na liczącej 1060 osób, reprezentatywnej, losowej próbie dorosłych mieszkańców Polski.

Źródło: gazetapraca.pl