e-Kadry i płace

Mamy najwyższy w UE wskaźnik umów na czas określony 2013-04-14


Prawie 27 procent zatrudnionych pracuje na podstawie umów na czas określony. Oznacza to, że Polska ma najwyższy w Unii Europejskiej wskaźnik umów na czas określony.

Szef resortu pracy Władysław Kosiniak Kamysz zaznaczył, że trzeba znaleźć równowagę pomiędzy elastycznością rynku pracy a ochroną zatrudnionych w oparciu o nietypowe umowy o pracę. Dodał, że w Polsce i w całej Europie trwa walka o każde miejsce pracy. Podkreślił, że umowy nietypowe mogą być drogą do zdobycia umowy stałej.

Socjolog profesor Krystyna Szafraniec z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika i Polskiej Akademii Nauk wyjaśnia, że młodym ludziom nie zawsze zależy na umowach stałych, od których odprowadzane są regularnie składki na ubezpieczenie społeczne. Młodzi nie myślą o emeryturze. Dlatego wielu z nich jeśli ma wybór, rezygnuje z form zatrudnienia, które przyniosą im mniejsze realne dochody - zaznaczyła profesor Szafraniec. Dodała, że młodzi ludzie wybierają takie strategie zatrudnienia, by w jak najmniejszym stopniu odprowadzać podatki i składki ZUS-owskie. Gdyby musieli płacić więcej, to mówią, że wyjechaliby za granicę.

Definicja Eurofoundu stanowi, że typowy model stosunku pracy to bezterminowe zatrudnienie w pełnym wymiarze godzin, gwarantujące stałe dochody oraz dające, dzięki zabezpieczeniu społecznemu, gwarancję emerytury, opieki zdrowotnej i ochrony przed bezrobociem.

Źródło: IAR