e-Kadry i płace

Student łatwiej założy firmę 2013-04-01


Minister pracy Władysław Kosiniak-Kamysz chciałby do 2014 r. wdrożyć ofertę dla studentów ostatniego roku studiów umożliwiającą im, dzięki niskooprocentowanemu kredytowi, założenie działalności gospodarczej.

Kosiniak-Kamysz powiedział, że do 2014 r. chciałby wdrożyć rozwiązania skierowane do studentów ostatniego roku studiów. Mogliby oni wziąć nisko oprocentowany, w części umarzalny kredyt z Banku Gospodarstwa Krajowego lub - w przypadku mniejszych projektów - otrzymać dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Wyjaśnił, że pomoc mógłby uzyskać student, który przedstawi dobry biznes plan potwierdzony np. przez profesora uczelni, na której studiuje. Jak mówił, chodzi tu o społeczną odpowiedzialność uczelni wyższych.

Kosiniak-Kamysz przypomniał, że na ostatnim posiedzeniu unijnych ministrów ds. pracy i zatrudnienia podjęto decyzję ws. pakietu „Gwarancje dla młodych”, który ma na celu skuteczniejszą walkę z bezrobociem wśród młodzieży. Szef resortu zaznaczył, że rozwiązania pakietu oznaczają m.in., że państwowe służby zatrudnienia danego kraju w ciągu czterech miesięcy od chwili utraty pracy albo ukończenia szkoły powinny skierować młodą osobę na staż, szkolenie, przyznać jej dotację na otwarcie działalności gospodarczej lub przedstawić ofertę pracy.

Pod koniec lutego unijni ministrowie pracy poparli przedstawione w zeszłym roku przez Komisję Europejską zalecenia, zawarte w pakiecie „Gwarancje dla młodych”, który ma na celu skuteczniejszą walkę z bezrobociem wśród młodzieży. Kraje UE powinny wdrożyć systemy, gwarantujące osobom poniżej 25. roku życia dobrą ofertę pracy, możliwość dalszej edukacji albo szkolenia zawodowego w ciągu czterech miesięcy od chwili utraty pracy albo ukończenia szkoły.

Źródło: PAP