e-Kadry i płace

Na rynku pracy kiepsko również w 2014 roku 2013-04-01


Z raportu Narodowego Banku Polskiego wynika, że trudna sytuacja na rynku pracy może utrzymywać się jeszcze w 2014 roku. Dokument dotyczy sytuacji na tym rynku w IV kwartale 2012 roku.

Autorzy raportu zwracają uwagę, że w ostatnich 3 miesiącach ubiegłego roku bezrobocie w naszym kraju rosło, choć pozostało nieco niższe niż średnio w Unii Europejskiej. Ubywało pracujących w przemyśle, przybywało w usługach.

Wskazują poza tym na obniżenie ryzyka utraty pracy. Analitycy NBP zaznaczają, że jednocześnie bardzo wolne tworzenie nowych miejsc pracy nadal skutkuje względnie niskim prawdopodobieństwem znalezienia pracy przez osobę bezrobotną.

W ostatnim czasie szybko zwiększała się liczba umów o pracę na czas określony. Analitycy NBP podkreślają, że tego typu umowy stanowią na przestrzeni ostatniej dekady istotny sposób wejścia na rynek pracy w przypadku absolwentów szkół i studiów wyższych, a także dominujący sposób zatrudniania w pierwszym okresie osób bezrobotnych.

Źródło: IAR