e-Kadry i płace

Pracowników 50+ należy rozsądnie wspierać 2013-04-01


Pomysł związków zawodowych, które zaproponowały dodatkowe dni wolne dla pracowników powyżej 50 roku życia budzi sprzeciw pracodawców. Dni wolne mogłyby bardziej zaszkodzić, niż pomóc pracownikom.

Eksperci Pracodawców RP uważają, że ocena powodzenia przedsięwzięć biznesowych musi uwzględniać rachunek ekonomiczny. Jeżeli więc zdecydujemy się na dodatkowe przywileje pracownicze czynione kosztem pracodawców, jest wielce prawdopodobne, że efekt będzie odwrotny do zamierzonego.

Należy jednak szukać takich rozwiązań, które będą realnie sprzyjać aktywności starszych pracowników. Eksperci Pracodawców RP zgadzają się ze stroną związkową co do słuszności wprowadzenia m.in. kompleksowych badań lekarskich w ramach NFZ dla starszych pracowników czy prawa do oceny kompetencji, dokonywanej przez doradcę zawodowego w Powiatowym Urzędzie Pracy. Są jednak sceptyczni wobec pomysłów zwiększania kosztów po stronie pracodawcy.

Ewentualne wejście w życie najnowszego pomysłu związków zawodowych doprowadzi do tego, ze pracodawca nie będzie skłonny do zatrudniania osób powyżej 50. roku życia, tak samo jak dzieje się teraz w przypadku przedłużania zatrudnienia osobom, które wchodzą w okres ochronny.

Pracodawcy RP przypominają, że zgodnie z obowiązującym art. 39 Kodeksu pracy nie można wypowiedzieć umowy o pracę osobie, której brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, jeżeli okres zatrudnienia umożliwia jej uzyskanie prawa do emerytury.

Źródło: Pracodawcy RP