e-Kadry i płace

Polacy zarabiają pieniądze w Internecie 2013-03-17


Aż 14 procent Polaków, czyli około czterech i pół miliona, osiągnęło lub osiąga dochody dzięki Internetowi. Centrum Badania Opinii Społecznej przeprowadziło sondaż, zgodnie z którym 2 procent Polaków stale zarabia w sieci.

Z sondażu wynika także, że dochody z Internetu czerpią przede wszystkim ludzie młodzi. Zarabia w ten sposób 29 procent ankietowanych w wieku od 18 do 34 lat i tylko 3 procent w wieku ponad 55 lat.

Dochody z Internetu czerpie 31 procent respondentów z wyższym wykształceniem, 16 procent z wykształceniem średnim i 6 procent z podstawowym.

Najpopularniejszą formą zarabiania w sieci jest sprzedaż i wypełnianie ankiet online. Ustępują jej usługi informatyczne, prowadzenie blogów, tłumaczenia, projektowanie stron www, administrowanie portalami, klikanie w reklamy czy oglądanie reklam. CBOS zwraca uwagę, że wykorzystanie potencjału Internetu w Polsce jest znacznie słabsze niż w krajach Zachodniej Europy.

Sondaż przeprowadzono w dniach 31 stycznia - 6 lutego na reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski, liczącej 1111 osób.

Źródło: IAR