e-Kadry i płace

Składki na ZUS od zleceń 2013-03-17


Cywilnoprawne umowy na zlecenie zostaną oskładkowane. Pracodawcy będą musieli odprowadzać od nich ZUS. Rząd zgodził się na postulaty związkowców, którzy chcą zniesienia obowiązującej hierarchii kolejności powstania obowiązku płacenia składek.

Wiceprzewodnicząca OPZZ, Wiesława Tarnowska, twierdzi, że to rozwiązanie zachęci firmy do zatrudniania pracowników na podstawie umowy o pracę. Dodaje, że równocześnie takim osobom ułatwi to odłożenie pieniędzy na przyszłe świadczenia.

„Dziennik Gazeta Prawna” pisze, że Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej już wcześniej chwaliło takie rozwiązanie. Zdaniem resortu, utrzymywanie obecnych zasad prowadzi często do patologii. Szef resortu, Władysław Kosiniak-Kamysz, twierdzi, że zmiana spowoduje, że osoby wykonujące pracę na podstawie umów cywilnoprawnych uzyskają w przyszłości wyższe wypłaty z ZUS.

Obowiązek odprowadzania składek nie podoba się przedsiębiorcom. Prezes Związku Rzemiosła Polskiego, Jerzy Bartnik, argumentuje, że małe i średnie firmy nie udźwigną takiego ciężaru. Jego zdaniem, doprowadzi to do sytuacji, że firmy będą zatrudniać pracowników na podstawie umów o dzieło albo będą uciekać w szarą strefę.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna