e-Kadry i płace

Zarobki kobiet w 2012 roku 2013-03-17


Z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń, przeprowadzonego przez firmę Sedlak & Sedlak wynika, że w 2012 roku płace kobiet kształtowały się na poziomie 3,5 tys. zł. To o 1 tys. zł mniej niż przeciętne zarobki mężczyzn.

- W większości zestawień i porównań wynagrodzeń mężczyźni znacznie wyprzedzają kobiety. Podobnie jest również w naszym badaniu. Mediana całkowitego wynagrodzenia brutto mężczyzn w 2012 roku wyniosła 4,5 tys. zł, a kobiety zarabiały tylko 3,5 tys. zł - komentuje Adam Wrona z Sedlak & Sedlak.

We wszystkich województwach wynagrodzenia mężczyzn były wyższe niż kobiet.
- Największe różnice odnotowano w województwie mazowieckim, gdzie różnica na korzyść mężczyzn wynosiła aż 1,5 tys. zł. Duże różnice pojawiły się też w województwach dolnośląskim i pomorskim, gdzie kobiety zarabiały 1,2 tys. zł mniej. Najmniejsze dysproporcje zaobserwowano z kolei w województwie podkarpackim – „jedynie” 500 zł - dodaje specjalista z Sedlak & Sedlak.

Jeżeli przyjrzymy się zarobkom kobiet i mężczyzn z różnym wykształceniem okazuje się, że wraz ze wzrostem poziomu wykształcenia rośnie dysproporcja pomiędzy poziomem płac obu płci. Kobiety z wykształceniem podstawowym i gimnazjalnym zarabiały w 2012 roku 168 zł mniej. Różnica wśród osób z wykształceniem wyższym była znacznie większa i wynosiła 1,7 tys. zł.

Źródło: gazetapraca.pl