e-Kadry i płace

Ceny nie wzrosną mimo słabej gospodarki 2013-03-17


Narodowy Bank Polski przedstawił marcową projekcję inflacji i wzrostu PKB. Eksperci banku centralnego spodziewają się, że ceny będą rosły w tempie około półtora procent rocznie.

Gorsza wiadomość dotyczy wzrostu gospodarczego, który będzie niższy od tego, jaki Polska mogłaby osiągnąć. Jacek Kotłowski z NBP wyjaśnia, że powodem jest między innymi niepewna sytuacja w strefie euro, wysokie podatki i ograniczenie wydatków publicznych, a także większa skłonność Polaków do oszczędzania.

Narodowy Bank Polski przygotowuje projekcję inflacji i PKB trzy razy w roku. Dokument jest przygotowywany z założeniem niezmienionych stóp procentowych i jest jednym z ważniejszych opracowań, którymi kieruje się Rada Polityki Pieniężnej podejmując decyzje o wysokości stóp.

Źródło: IAR