e-Kadry i płace

Rządowe wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw 2013-03-17


Podpisano pierwsze umowy partnerskie pomiędzy BGK a bankami komercyjnymi. Mają one na celu objęcie gwarancjami kredytów obrotowych udzielanych przedsiębiorcom.

Donald Tusk podczas uroczystości podpisania pierwszych umów Banku Gospodarstwa Krajowego z bankami partnerskimi, na mocy których będą one mogły obejmować gwarancjami de minimis kredyty obrotowe udzielane przedsiębiorcom, powiedział, że docelowo suma kredytów może osiągnąć nawet 50 mld zł.

Premier Tusk powiedział, że podstawowym zadaniem rządu są skuteczne i szybkie działania, które zapobiegną utracie miejsc pracy i będą sprzyjać tworzeniu nowych.

- Musieliśmy znaleźć taką metodę, dzięki której nie zadłużając Polski, będziemy mogli użyć możliwości państwa na rzecz gwarancji kredytowych dla małych i średnich przedsiębiorstw - mówił premier o nowym systemie. Donald Tusk podkreślił, że zapewni on bezpieczeństwo zarówno państwu, jak i bankom partnerskim, a przede wszystkim małym i średnim przedsiębiorcom. A ten ostatni element przełoży się na bezpieczeństwo miejsc pracy w Polsce.

Źródło: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów