e-Kadry i płace

Do końca lutego dorabiający emeryci i renciści musieli powiadomić ZUS 2013-03-03


Emeryci i renciści, którzy dorabiają do swoich świadczeń, do końca lutego powinni byli powiadomić Zakład Ubezpieczeń Społecznych o wysokości ubiegłorocznych zarobków.

Należało złożyć zaświadczenie o dochodach od pracodawcy lub oświadczenie w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej. Taka informacja jest potrzebna do rozliczenia wypłacanego świadczenia.

Jeśli dodatkowy przychód mieści się w przedziale między 70 a 130 procent przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, ZUS zmniejszy wypłatę, natomiast zarobki powyżej 130 procent skutkować będą zawieszeniem emerytury bądź renty.

Źródło: IAR