e-Kadry i płace

230 mln zł zaległości z tytułu niewypłaconych pensji 2013-03-03


Z danych Państwowej Inspekcji Pracy wynika, że zaległości pracodawców z tytułu niewypłaconych pensji i innych należności wobec pracowników wyniosły w 2012 r. 230 mln zł.

Kwota niewypłaconych należności zwiększyła się o dwie trzecie w porównaniu z 2011 r.
Przybyło pracodawców, którzy unikali swoich podstawowych zobowiązań wobec pracowników. W 2011 r. kłopoty z otrzymaniem pensji miało 71,5 tys. pracowników, w ubiegłym roku - już 107,6 tys. Zwiększyła się też liczba firm niepłacących regularnie swoim załogom - z 2,7 tys. w 2011 r. do 2,9 tys. w 2012 r.

Inspektorzy nałożyli 200 mandatów więcej w 2012 r. i wydali o 2 tys. decyzji nakazujących wypłatę świadczeń więcej. Co ciekawe, przeprowadzili w 2012 r. mniej kontroli niż rok wcześniej - było to odpowiednio 89,9 tys. i 90,6 tys. Do 4 lutego br. odzyskali - w drodze m.in. decyzji nakazujących wypłatę świadczeń - 93 mln zł dla nieco ponad 115 tys. pracowników.

Źródło: gazetapraca.pl