e-Kadry i płace

UE: gwarancje pracy dla młodzieży 2013-03-03


Unijni ministrowie pracy i polityki społecznej uzgodnili, że każdy kraj UE powinien wdrożyć systemy gwarantujące osobom poniżej 25. roku życia dobrą ofertę pracy, oraz możliwość dalszej edukacji albo szkolenia zawodowego. To wszystko w ciągu czterech miesięcy od chwili utraty pracy albo ukończenia szkoły.

Decyzja Rady UE (zgromadzenie ministrów różnych resortów z państw członkowskich) jest poparciem pomysłów zawartych w programie „Gwarancje dla młodych”, przedstawionym w zeszłym roku przez Komisję Europejską.

Aby zachęcić kraje członkowskie do realizacji tych zaleceń, programy gwarancyjne mają być wspierane z Europejskiego Funduszu Społecznego. Pieniądze w kwocie 6 mld euro mają też pochodzić z nowej inicjatywy związanej ze zwalczaniem bezrobocia wśród młodzieży, przewidzianej w nowym budżecie Unii na lata 2014-2020.

W całej Unii Europejskiej pracy nie ma już 5,7 mln młodych ludzi, więcej niż kiedykolwiek. Najtrudniej o pracę młodym Grekom, Hiszpanom, Włochom, Portugalczykom i Słowakom.

W Polsce stopa bezrobocia wśród młodych wynosi 28,1 proc.

Źródło: PAP