e-Kadry i płace

Oskładkowane umowy śmieciowe spowodują wzrost bezrobocia 2013-03-03


Pracodawcy RP oceniają, że oskładkowanie umów cywilnoprawnych może spowodować wzrost bezrobocia. Najbardziej mogą ucierpieć osoby wykonujące kilka zleceń czy pracujące na podstawie umowy o dzieło.

W opinii Pracodawców RP propozycje „Solidarności” dotyczące składkowania umów śmieciowych nie uwzględniają sytuacji na rynku pracy, przede wszystkim wzrostu bezrobocia, a zgłaszane są w czasie spowolnienia gospodarczego, kiedy każde zwiększanie pozapłacowych kosztów pracy jest wyjątkowo niekorzystne.

Szczególnie niepokoją propozycje dotyczące zniesienia ulg w zakresie ubezpieczeń społecznych dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą. W ocenie Pracodawców RP preferencje dla tzw. start-upów to skuteczny instrument aktywizacji zawodowej i walki z bezrobociem.

Źródło: Pracodawcy RP