e-Kadry i płace

Łatwiej o kredyt dla przedsiębiorców 2013-02-17


Senat przyjął bez poprawek zmianę ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa. Nowelizacja zakłada, że 60 procent ryzyka, które ponosi bank udzielając kredytu obrotowego weźmie na siebie państwo.

Mechanizm jest następujący: Bank Gospodarstwa Krajowego zawrze umowę z bankami komercyjnymi na udzielenie poręczeń i gwarancji udzielonym kredytom. Jeśli pojawi się ryzyko, że podmiot nie będzie zdolny spłacać kredytu, to tym ryzykiem podzieli się bank komercyjny i BGK.

Nowelizacja rozszerza katalog programów, którym BGK może udzielić gwarancji i poręczeń o pomoc publiczną lub pomoc de minimis, czyli najprostszą pomoc dopuszczoną unijnymi przepisami. Jednorazowa wartość tej pomocy, którą przedsiębiorca może uzyskać w ciągu 3 lat wynosi 200 tys. euro.

Nowela trafi do podpisu prezydenta.

Źródło: IAR