e-Kadry i płace

Przeciętne wynagrodzenie wzrosło 2013-02-17


Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że o blisko 3 procent wzrosło przeciętne wynagrodzenie w IV kwartale w porównaniu z tym samym czasem roku poprzedniego.

W ostatnich 3 miesiącach 2012 roku średnie miesięczne wynagrodzenie wynosiło 3 tysiące 690 złotych 30 groszy. W ujęciu rocznym oznacza to wzrost o 2,9 procent, a kwartał do kwartału 5,1 procent. Wzrost wynagrodzeń w IV kwartale zjadła w całości inflacja, która w tym czasie wynosiła 3,7 procent.

Najbardziej ceny towarów i usług wzrosły na Warmii i Mazurach oraz na Podkarpaciu - 4,1%. Na kolejnym miejscu ze wzrostem 4% uplasowało się województwa: wielkopolskie i świętokrzyskie. Najniższą inflację - na poziomie 3,3% - odnotowano na Śląsku.

Źródło: IAR