e-Kadry i płace

Wykształcenie a praca zawodowa Polaków 2013-02-17


Z badania przeprowadzonego przez firmę Sedlak & Sedlak wynika, że ponad połowa Polaków pracuje w wyuczonym zawodzie. A im wyższe zarobki, tym wyższy okazał się odsetek osób pracujących w swoim zawodzie.

Badania Sedlak & Sedlak pokazały również, że osoby, które pracują w zawodzie, osiągają wyższe wynagrodzenie aniżeli pozostali ankietowani. Na przykład wśród osób zarabiających ponad 8 tys. PLN 44% uznało, że ich praca jest „zdecydowanie zgodna” z ich zawodem, a 20%, że „raczej zgodna” - co daje łącznie około 2/3 wszystkich badanych osiągających najwyższe zarobki, którzy pracują w swoim zawodzie - wyjaśniła Gabriela Jabłońska z działu analiz rynku pracy Sedlak & Sedlak.

Z kolei połowa osób mających najniższe zarobki - do 2 tys. PLN - nie wykonuje „wyuczonego” zawodu. Aż 40% respondentów z tej grupy uznało, że wykonywana przez nich praca „zdecydowanie nie jest zgodna” z ich wykształceniem.

Najczęściej zgodność edukacji z wykonywanym zawodem zadeklarowały osoby piastujące stanowiska specjalistyczne. Aż 62% specjalistów na pytanie: „Czy Pana obecna praca jest zgodna z Pana kierunkiem wykształcenia?” odpowiedziała: „zdecydowanie tak” lub „raczej tak”. W przypadku starszych specjalistów udział ten wyniósł 61%, a osób zajmujących stanowiska kierownicze - 51%. - Możemy zatem stwierdzić, że większość badanych pracujących na stanowiskach specjalistycznych lub wyższych wykonuje obowiązki zawodowe zgodne z kierunkiem wykształcenia - komentuje Jabłońska.

Badanie „Wykształcenie a praca zawodowa Polaków” zostało przeprowadzone przez firmę Sedlak & Sedlak w okresie 14 sierpnia - 14 września 2012 roku. Ankietę online wypełniły łącznie 1 042 osoby, z czego 66% stanowiły kobiety. Niemal 90% badanych legitymowało się wykształceniem wyższym.

Źródło: gazetapraca.pl