e-Kadry i płace

Pracownik musi zostać poinformowany o nietworzeniu zfśs 2013-02-03


Pracodawca, który zatrudnia mniej niż 20 pracowników, a który podejmuje decyzję o rezygnacji z tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, musiał o tym poinformować swoich pracowników do 31 stycznia 2013 r.

Firma, która na dzień 1 stycznia 2013 r. zatrudnia mniej niż 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty, nieobjęta układem zbiorowym pracy i niezobligowana do tworzenia regulaminu wynagradzania, może samodzielnie podjąć decyzję o nietworzeniu zfśs lub niewypłacaniu świadczeń urlopowych.

O tym fakcie pracodawca ma obowiązek poinformować pracowników nie później niż do końca pierwszego miesiąca każdego roku kalendarzowego. Decyzja taka jest wiążąca jedynie na dany rok kalendarzowy, zatem w przypadku chęci jej podtrzymania firma musi ogłaszać ją ponownie co roku.

Przepisy nie określają w jaki sposób należy informować pracowników o rezygnacji z tworzenia funduszu socjalnego. Dlatego można to uczynić w sposób przyjęty u danego pracodawcy, umożliwiający wszystkim zapoznanie się z tą decyzją.

Z informacji powinno ponadto wynikać od kiedy rezygnuje się z tworzenia funduszu oraz przez jaki okres nie będzie on funkcjonował.

Źródło: www.mojafirma.infor.pl