e-Kadry i płace

Lubimy swoją pracę, ale nie jesteśmy zadowoleni z pensji 2013-02-03


Z ostatniego badania CBOS pod nazwą „Zadowolenie z pracy i jej oceny” Polacy lubią swoją pracę. Jednak bardziej za to, że mogą się w niej realizować i wykonywać ważne, odpowiedzialne zadania, a nie z powodu pensji.

Ankietowani, osoby aktywne zawodowo oceniali swoją pracę m.in. pod kątem oferowanych możliwości rozwoju, sensowności wykonywanych zadań, bezpieczeństwa zatrudnienia i satysfakcji finansowej. Wyniki pokazują, że aż 78 proc. Polaków chętnie chodzi do pracy. 30 proc. przyznało, że jest „zdecydowanie”, a prawie co drugi (48 proc.) „raczej” zadowolony ze swojej pracy. Co ciekawe, ankieta pokazuje, że tym, co decyduje o zadowoleniu z pracy, są raczej kwestie związane z samorealizacją? Aż czterech na pięciu Polaków (81 proc.) uważa, że zadania, które wykonują, są ważne i mają sens. Trzy czwarte respondentów ocenia, że ich praca jest interesująca (73 proc.) i wymaga doskonalenia umiejętności oraz poznawania nowych rzeczy (75 proc.).

Znacznie mniejsze znaczenie mają czynniki materialne. Pensja i oferowane świadczenia socjalne decydują o zadowoleniu z pracy w niespełna połowie przypadków (45 proc.), a poczucie stabilizacji i pewność zatrudnienia - w dwóch trzecich (64 proc.). Nieco bardziej ze swojej pracy zadowoleni są mężczyźni. Sprawia im ona większą radość pod względem samorealizacji i stabilizacji, niż kobietom.

Najchętniej do pracy wstają pracownicy instytucji państwowych. Na pięciopunktowej skali, gdzie jeden oznacza brak satysfakcji, a pięć - jej wysoki poziom, ocenili oni swoją pracę na 4,04 punktu. Ocenili ją jednak stosunkowo nisko pod względem osiąganych zarobków - w tym aspekcie ocenili swoją pracę na 3 punkty. Niżej niż osoby zatrudnione w spółkach prywatno-państwowych (3,25 punktu) i sektorze prywatnym poza rolnictwem (3,28 punktu). Niżej w tym zakresie swoją pracę ocenili tylko rolnicy, przyznając, że zarobki dają im niewielką satysfakcję (2,73 punktu).

Uwzględniając podział na stanowiska najwyższy poziom zadowolenia z pracy zadeklarowała kadra kierownicza i specjaliści z wyższym wykształceniem oraz pracownicy średniego szczebla.

W ciągu ostatnich dwudziestu lat Polacy polubili swoją pracę. W 1994 roku poczucie, że wykonują ważne zadania, miało tylko 55 proc. respondentów, dziś - 81 proc.

Źródło: gazetapraca.pl