e-Kadry i płace

Polska nagrodzona za aktywizację osób starszych 2013-02-03


Warmińsko-mazurski program wspierania zatrudnienia „Indywidualne Ścieżki Zatrudnienia” zwyciężył w konkursie RegioStars 2013, organizowanym przez Komisję Europejską. Celem programu była aktywizacja zawodowa osób starszych i niepełnosprawnych.

Poprzez konkurs Komisja Europejska promuje innowacyjne przedsięwzięcia, które mogą być inspiracją dla innych europejskich regionów. Projekt „Indywidualne Ścieżki Zatrudnienia” Elbląskiej Rady Konsultacyjnej Osób Niepełnosprawnych (ERKON) 31 stycznia 2013 r. został nagrodzony w kategorii „Rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu”. Zgłoszenie do konkursu przesłało Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

Projekt dotyczy bezrobotnych w wieku 45+. Wyróżniony przez Komisję Europejską projekt skierowany był do grupy 28 osób długotrwale bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo, z wykształceniem podstawowym lub ponadgimnazjalnym. Wśród uczestników znalazły się 22 osoby niepełnosprawne. W sumie na unijne projekty dla osób niepełnosprawnych przeznaczono ponad 952 mln zł. Z pomocy łącznie skorzystało ponad 171 tys. osób.

Efekty działań to zatrudnienie dla blisko 80 proc. uczestników projektu, czyli 22 osób, w tym 16 niepełnosprawnych.

Źródło: gazetapraca.pl