e-Kadry i płace

Młodzi ludzie martwią o pracę jak nigdy wcześniej 2013-02-03


Młodzi ludzie uważają, że najważniejszym problemem współczesnego świata jest bezrobocie. Nigdy wcześniej nie martwili się oni kłopotami na rynku pracy tak, jak dziś.

Autorzy raportu pokoleniu „millennials” przygotowanego na zlecenie MTV, postanowili sprawdzić, co jest ważne dla dzisiejszej młodzieży. W tym celu rozmawiali z 15 tys. przedstawicieli pokolenia „millennials” z 24 krajów świata, w tym z Polski. „Millennials” to osoby urodzone między 1982 a 2003 r., często w literaturze i dyskusji grupę tę nazywa się pokoleniem „igrek”.

Dla więcej niż co drugiego ankietowanego (54 proc.) najistotniejszym problemem, który trzeba rozwiązać, jest bezrobocie. Zdaniem badaczy nigdy wcześniej młodzi nie przykładali takiej wagi do rynku pracy i kwestii gospodarczych. Rośnie też niepewność co do perspektyw finansowych. Statystyczny 15-latek (a nawet osoby młodsze) coraz rzadziej uważa, że w przyszłości będzie zarabiał więcej niż jego rodzice. W 2006 r., przekonanych do tego było 47 proc. respondentów poniżej 15 roku życia. Dziś - tylko 26 proc. W grupie powyżej 15 lat liczba optymistów pomniejszyła się mniej spektakularnie - z 30 proc. w 2006 do 26 proc. dziś.

Kolejny na liście pilnych problemów do rozwiązania jest światowy głód. Takiej odpowiedzi udzieliło 40 proc. pytanych. 39 proc. uznało, że trzeba się uporać z globalnym kryzysem, 31 proc. chciało wynalezienia leku na raka. Najmniejszą wagę respondenci przykładali do darmowej edukacji uniwersyteckiej (16 proc.) i do konieczności budowy większej ilości szpitali (10 proc.).

Młodzi twierdzą, że ich pokolenie ma potencjał, aby zmienić świat na lepsze - uznało tak 84 proc. Do tego sami opisują siebie jako ciekawych świata, tolerancyjnych i szybko adaptujących się do zmiany. Istotną rolę w ich życiu odgrywają nowe technologie. Pierwsze konto w portalu społecznościowym zakładają już w wieku 11 lat, coraz częściej też korzystają z cyfrowych form komunikacji (e-maile, smsy, wiadomości na Facebooku). Przeciętna osoba w wieku 15-24 lata komunikuje się w ten sposób 19 razy w ciągu dnia.

Źródło: gazetapraca.pl