e-Kadry i płace

Kontrole PIP w tym roku 2013-02-03


Kontrolerzy Państwowej Inspekcji Pracy zamierzają przeprowadzić w tym roku aż 88 tys. kontroli. Głównym celem będzie sprawdzenie, czy prawo pracy jest przestrzegane tam, gdzie pracownicy są zatrudniani na umowach cywilnoprawnych.

Kontrolerzy szczególnie skupią się na umowach o dzieło i zlecenie, ponieważ zdaniem inspekcji pracy, pracodawcy coraz częściej zawierają z pracownikami umowy cywilnoprawne w sytuacji, gdy spełnione są warunki właściwe dla umowy o pracę. Kontrole obejmą szczególnie branże: budowlaną, handlową, ochrony zdrowia, ochroniarską i przetwórczą.

W wyniku działań PIP w ostatnich 2 latach, ponad 10 tys. osób mających umowy cywilnoprawne zostało zatrudnionych na podstawie umów o pracę.

Źródło: www.solidarnosc.org.pl