e-Kadry i płace

Zmiana pracy to zbędne ryzyko 2013-01-20


W oparciu o badania Instytutu Homo Homini „Dziennik Gazeta Prawna” pisze, że ponad 60 proc. pracujących Polaków nie zamierza w 2013 r. zmienić pracy. Tylko 11 proc. respondentów deklaruje chęć rozejrzenia się za nowym zajęciem, a 16 proc. chciałoby to zrobić, ale uważa, iż sytuacja gospodarcza im na to nie pozwala.

Prezes Instytutu Homo Homini Marcin Duma uważa, że w „obliczu kryzysu zmiana miejsca zatrudnienia jawi się jako zbędne ryzyko”. Jak mówi, sama możliwość pracy to wartość będąca wyżej w hierarchii niż komfort czy aspiracje zawodowe.

Powodem jest też mała podaż ofert na rynku - wskazuje Głowna ekonomistka PKPP Lewiatan Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek. I nawet specjaliści z wysokimi kwalifikacjami są ostrożni w podejmowaniu decyzji.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna