e-Kadry i płace

Bezrobocie prawie na poziomie 13 proc. 2013-01-06


Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że w listopadzie stopa bezrobocia wyniosła 12,9 proc. Miesiąc wcześniej było to 12,5 proc. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy w końcu listopada wyniosła nieco ponad 2 mln osób.

Z danych GUS wynika, że na koniec listopada 2012 r. do urzędów pracy w ciągu miesiąca zgłosiło się 252,7 tys. osób poszukujących zatrudnienia. O prawie 11,5 tys. mniej niż w ubiegłym miesiącu i o 20,3 tys. więcej niż w przed rokiem.

Zwolnienia w najbliższym czasie zadeklarowały 553 zakłady pracy. Mają one dotknąć 38,6 tys. pracowników, w tym 9,5 tys. osób z sektora publicznego. Przed rokiem skala zwolnień była mniejsza. Dotyczyła odpowiednio: 464 zakładów, 31 tys. pracowników, w tym 15 tys. z tzw. budżetówki.

Pracodawcy zgłosili do urzędów pracy 49,1 tys. ofert pracy. Miesiąc wcześniej było to 67,5 tys. W listopadzie 2011 ofert było 44,9 tys. ofert. Pod koniec listopada urzędy pracy dysponowały jeszcze ofertami pracy dla 33,2 tys. osób.

Źródło: PAP