e-Kadry i płace

Wynagrodzenia w 2013 roku 2013-01-06


Portal wynagrodzenia.pl informuje, że szacunki większości krajowych i zagranicznych instytucji nie napawają optymizmem, ponieważ w 2013 roku nastąpi wyhamowanie dynamiki wynagrodzeń w Polsce.

Portal podaje, że większość szacunków mieści się w przedziale 3,4-3,8 proc. Choć to wielkości porównywalne lub nieco mniejsze od wzrostu z 2012 roku, na uwagę zasługują prognozy kształtowania się wynagrodzeń w ujęciu realnym. Łukasz Pokrywka z Sedlak & Sedlak wyjaśnia, że malejąca inflacja poprawi nieco naszą siłę nabywczą, tak więc realne wynagrodzenia nieznacznie wzrosną. Nie oznacza to, że sytuacja na polskim rynku pracy ulegnie poprawie. Powszechnie oczekuje się wzrostu bezrobocia i spadku zatrudnienia wskutek znacznego obniżenia wzrostu gospodarczego w Polsce i na świecie.

Zdaniem Komisji Europejskiej, dynamika nominalnych wynagrodzeń w całej Unii Europejskiej wyniesie zarówno w 2012 i 2013 roku 2,1 proc. Sytuacja nieco poprawi się w krajach strefy euro, gdzie wzrost wyniesie odpowiednio 1,9 proc. i 2,0 proc., choć dalej będzie niższy, niż we wszystkich 27 państwach członkowskich.

Łukasz Pokrywka wyjaśnia, że niestety, uwzględniając kształtowanie się inflacji, wynagrodzenia realne wzrosną jedynie w 16 z 27 państw. To i tak lepiej, niż w 2012 roku, kiedy wzrost realnych wynagrodzeń odnotowano tylko w 11 krajach członkowskich UE.

Eksperci oczekują znaczącego spadku inflacji w 2013 roku wskutek ostrego wyhamowania wzrostu PKB i wysokich cen w 2012 roku. Konsekwencją tego, przy jednoczesnym zwiększeniu wynagrodzeń nominalnych, będzie wzrost wynagrodzeń realnych w Polsce w 2013 roku. Wynagrodzenia realne najprawdopodobniej nie ulegną zmianie w 2012 roku, bowiem wysoka inflacja kompensowała w minionych miesiącach wzrost wynagrodzeń nominalnych.

Źródło: wynagrodzenia.pl