e-Kadry i płace

Krócej i łatwiej założysz działalność gospodarczą 2012-12-08


Senat nie zgłosił poprawek do nowelizacji ustawy Kodeks pracy. Nowela m.in. skraca czas oczekiwania na rozpoczęcie działalności gospodarczej i ogranicza obowiązki obciążające pracodawców.

Celem ustawy jest uproszczenie i ograniczenie obowiązków oraz procedur przy rozpoczynaniu działalności gospodarczej. Przewiduje ona m.in. skrócenie z 14 do 3 dni terminu na wydawanie potwierdzenia o nadaniu NIP firmom rozpoczynającym działalność gospodarczą. W uzasadnieniu do noweli napisano, że zmiana ta umożliwi wcześniejsze rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Pracodawcy będą zwolnieni z obowiązku zgłaszania Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowej Inspekcji Sanitarnej informacji o miejscu, rodzaju i zakresie wykonywanej działalności gospodarczej. Obydwie inspekcje niezbędne dane mają uzyskiwać z rejestru podmiotów prowadzonego przez GUS i kont płatników prowadzonych przez ZUS.

Ustawę musi jeszcze podpisać prezydent.

Źródło: PAP