e-Kadry i płace

Prywatne agencje pomogą w aktywizacji bezrobotnych 2012-11-25


Wiceminister pracy Jacek Męcina powiedział PAP, że prywatne agencje będą pomagać urzędom pracy w aktywizacji bezrobotnych. Na pilotażowy program, obejmujący 3 tys. bezrobotnych, budżet przeznaczył 30 mln złotych.

Wiceminister Męcina wyjaśnił, że prywatne agencje zatrudnienia znalazły swoje miejsce na rynku pośrednictwa pracy i okazały się przydatne dla przedsiębiorców, którzy szukają ludzi do prac tymczasowych, ale też specjalistów. Męcina ocenił, że urzędy pracy realnie mogą się zająć aktywizacją ok. 12 proc. bezrobotnych.

Męcina zapowiedział też, że w 2013 roku resort przeznaczy 30 mln zł na uruchomienie w trzech regionach Polski pilotażowego programu współpracy. Pilotaż ma objąć aktywizacją ok. 3 tys. długotrwale bezrobotnych. Wyłonione w przetargach agencje otrzymają środki na aktywizację oraz jedną premię za znalezienie dla nich pracy, a drugą, gdy taka osoba przepracuje co najmniej trzy miesiące.

Według danych resortu pracy, prowadzącego rejestr agencji zatrudnienia, 5 listopada br. działało w Polsce 3924 agencji zatrudnienia.

Źródło: PAP