e-Kadry i płace

Wejdą w życie: 2005-09-02


26.07.2005:

  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urlopów policjantów (Dz.U. Nr 126, Poz.1059, z dnia 11.07.2005)


28.07.2005:

  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 kwietnia 2005 r. w sprawie obowiązków informacyjnych funduszy emerytalnych (Dz.U. Nr 70, Poz.627, z dnia 27.04.2005)
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 czerwca 2005 r. zmieniające w sprawie rozliczenia rocznego i miesięcznego wypłaconych kwot emerytur lub rent inwalidzkich oraz sposobu ich zmniejszania (Dz.U. Nr 128, Poz.1074, z dnia 13.07.2005)