e-Kadry i płace

IBnGR: PKB wzrośnie o 2 proc. 2012-11-11


Eksperci Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową przewidują, że PKB wzrośnie w przyszłym roku o 2 proc. Jednocześnie bezrobocie osiągnie poziom 13,6 proc. Według ich prognoz sytuacja gospodarcza zacznie się poprawiać w trzecim kwartale 2013 r.

Rząd w projekcie budżetu na 2013 rok założył, że w przyszłym roku polska gospodarka będzie rozwijać się w tempie 2,2 proc. PKB, a stopa bezrobocia ma wynieść 13 proc.

Według Instytutu stopa bezrobocia na koniec grudnia 2012 roku wyniesie 13,3 proc. W 2013 r. sytuacja na rynku pracy się pogorszy, bezrobocie wzrośnie do 13,6 proc. Najważniejszym czynnikiem, na który zwrócili uwagę eksperci, determinującym sytuację na rynku pracy, będzie wolniejszy wzrost gospodarczy i związany z nim niewielki wzrost nakładów inwestycyjnych, w tym nakładów na tworzenie nowych miejsc pracy.

W ocenie Instytutu w czwartym kwartale tego roku, a także w 2013 r. inflacja będzie spadać. W czwartym kwartale sięgnie 3 proc., a w całym 2012 r. wyniesie 3,9 proc. W 2013 roku inflacja nie przekroczy 3 proc. Rząd w projekcie budżetu na 2013 rok założył, że w przyszłym roku średnioroczna inflacja wyniesie 2,7 proc.

Źródło: PAP